Կոմպլեկտների անվանումների ցանկ

Կոմպլեկտների անվանումների ցանկ պատուհանը նախատեսված է ծրագրում արտադրվող, կոմպլեկտավորվող ապրանքների անվանումները գրանցելու համար: Յուրաքանրյուր արտադրական կամ կոմպլեկտավորվող ապրանքի համար պետք է մուտքագրել այդ ապրանքի բաղադրամասերը, թե ինչ ապրանքներից է բաղկացած այս ապրանքը:Share