Մեծածախ իրացում

Մեր Սոֆթի առևտրի և պահեստների կառավարման համակարգում մեծածախ իրացումը իրականացվում է այս պատուհանի միջոցով: Ծրագրում այս պատուհանի միջոցով հնարավոր է պտել հաշիվ ապրանքագիր, իրացված ապրանքների ցանկ, ձևակերպել մեծածախ իրացում

հնարավոր է վաճառել ինչպես ապրանքներ այնպես ել մատուցել ծառայություններShare