Մուտք պահեստ/ մուտքի օրդեր

Պատուհանը նախատեսված է մուտքի օրդերով եկած ապրանքները պահեստ մուտքագրելու համար: Առևտրի ծրագրով հնարավոր է պահպանել բոլոր մուտքի օրդերները:Share