Ապրանքների ձեռք բերում մանրածախ

Ապրանքների ձեռքբերում մանրածախ պատուհանը նախատեսված է պահեստ մուտքագրվող ապրանքները գրանցելու համար, եթե առկա է ՀԴՄ կտրոն կամ ապրանքների ցանկ, և բացակայում է վճարման հաշիվը և հաշիվ ապրանքագրիրը:

 Share