Դրամական միավորների ցանկ

Առևտրի ծրագրում դուք կարող եք սահմանել ցանկացած տեսակի դրամական միավորShare