Հաշվարկման համարների կոդավորում

Առևտրի կազմակաերպման համար Մեր Սոֆթի ծրագրում Հաշվարկման համարների կոդավորման ընտման մեխանիզմը ճկուն է, դուք ինքներտ կարող եք ընտրել փաստաթղթերի Ձեր կոդավորման սկզբունքը

 Share