Պահանջագրեր

Մեր Սոֆթ առևտրի և պահեստների կառավարման ծրագրում այս պատուհանի միջոցով Ձեր աշխատակիցները կկարողանան ստեղծել պահանջագրեր, իրենց անհրաժեշտ ապրանքների մնացորդները համալրելու նպատակով, իսկ հիմնական գրասենյակից հնարավոր կլինի վերահսկել այդ գործընդացըShare