Ծախսերի անվանումներ

Ծախսերի անվանումների գրանցումը անհրաժետ է Առևտրի ծրագրում, Ձեր բիզնեսում իրականացվող ծասերի անվանումները անհրաժեշտ է մուտքագրել Մեր Սոֆթի առևտրի ծրագրումShare