Նոր ծախս

Կառավարման համակարգում ծախսերը գրանցվում են այս պատուհանի միջոցով



Share