Դրամարկղ

Առևտրի ծրարգում դուք կարող եք ստեղծել Ձեր դրամարկղերը Ձեզ անհրաժեշտ քանակությամբ, օգտագործել այդ դրամարկղերը տարատեսակ գործառույթներ իրականացնելու համար: Խանութի, դեղատան առևտրի վերահսկման համար շատ կարևոր է ճիշտ կազմակերպել Ձեր դրամարկղերի օգտագործումը:Share