Փաստաթղթերի կարգավիճակ

Փաստաթղթերի կարգավիճակ բաժինը նախատեսված է համակարգում փաստաթղթերի վիճակը առանձնացնելու համար, որը անհրաժեշտ գործիք է առևտրի կազմակերպման համարShare