Պատվեր գնորդից

Գնորդների կողմից պատվերները հնարավոր է գրանցել այս պատուհանի միջոցով: Պատվերների ցանկում հնարավոր է պահպանել պատվերների պատմությունը, բավարարված և մերժված պատվերները: Պատվերների ցանկից իրականացնել ապրանքների իրացում, ստեղծել վճարման հաշիվներ և հաշիվ ապրանքագրեր:Share