Ելք բանկային հաշվեհամարից

Բանկային հաշվից գումարների ելքերը հնարավոր է արձանագրել և պահպանել Ելք բանկային հաշվեհամարից գործողության միջոցովShare