Փաստաթղթերի ձևաթղթերի ցանկ

Ծրագրի այս բաժնի միջոցով դուք կկարողանաք ստեղծել տարատեսակ ձևաթղթեր Ձեր բիզնեսը կառավարելու համար: Մեր Սոֆթի առևտրի, պահեստների կառավարման համակարգում բոլոր տեսակի փաստաթղթերը հնարավոր է ձևափոխել համաձայն Ձեր պահանջի: Օրինակ՝ հաշիվ ապրանքագիրը, մուտքի և ելքի օրդերները, պատվերի փաստաթուղթը և այլնShare