Կանխավճար գնորդից

Գնորդի կողմից իրականացված վճարումները, որոնք հանդիսանում են կանխավճարներ իրականացվում են այս պատուհանի միջոցով: Կանխավճարները հնարավոր է հետագայում օգտագործել գնորդի պարտքի վերանայման համար:Share