Ապրանքանյութական արժեքների ցանկ

Ծրագրի այս պատուհանը նախատեսված է նոր ապրանքների անվանումներ ստեղծելու, խմբագրելու համար: Պատուհանում հնարավոր է իրականացնել տարատեսակ ֆիլտրումներ, դիտել ապրանքների մնացորդները: Իրականացնել տարբեր գործառույթներ:

 Share