Ծառայության մատուցում

Մեր Սոֆթի առևտրի ծրագրով հնարավոր է մատուցել ծառայություն, այսինքն վաճառել ծառայությունShare