Նոր ծախս

Կառավարման համակարգում ծախսերը գրանցվում են այս պատուհանի միջոցովShare